Prawa Pacjenta Włochy


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa Pacjenta Włochy

We Włoszech, prawa pacjenta regulowane są przez Kodeks Etyki Medycznej. We Włoskiej konstytucji możemy znaleźć informacje dotyczące tego jakie prawa posiada pacjent tego kraju.


Konstytucja gwarantuje nienaruszalność osobistej wolności. Stąd też żaden pacjent nie może być zmuszany do poddawania się leczeniu, chyba, że reguluje to odpowiednie prawo. Kodeks Etyki Medycznej gwarantuje prawo do świadomej zgody, przez co lekarz bez zgody pacjenta nie może podejmować żadnych działań diagnostycznych czy terapeutycznych.

Wola pacjenta musi być wyrażona w formie pisemnej. Jeżeli pacjent nie wyraża odmowy, lekarz, w sytuacji zagrożenia życia, musi zapewnić mu niezbędną pomoc i opiekę. Pacjent posiada prawo do informacji związanej z proponowanymi metodami diagnostycznymi lub terapeutycznymi. Informacje tego typu mogą być udostępniane osobą trzecim jeśli pacjent wyraża na to zgodę.

Lekarz musi poinformować pacjenta o ewentualnych skutkach postępowania medycznego. Jeśli pacjent wyraźnie się na to zgadza, informacje te mogą być udzielane osobą trzecim. Wyjątkiem w przekazywaniu informacji związanych z metodami terapeutycznymi jest sytuacja, gdy taka informacja może spowodować u niego cierpienie.

Lekarz w tym wypadku musi wykazać się ostrożnością i używać takiej terminologii, która nie wykluczy u pacjenta elementu nadziei, ani też nie pozostawi na nim traumy. Mówi o tym w tym wypadku Kodeks Etyki Medycznej. Osoby nieletnie poddawane są opiece służb medycznych tylko za wyrażeniem zgody przedstawiciela prawnego.

Lekarz musi uwzględniać wolę osoby małoletniej w zależności od zdolności jej rozumienia, respektując prawa jej przedstawiciela prawnego. Pacjent może zachować prywatność, a lekarz powinien wykazać się tajemnicą lekarską. Ujawnianie wszelkich informacji jest surowo karane. Lekarz posiada obowiązek dbania o tajemnicę zawodową, dokumenty i dane personalne pacjentów oraz te, znajdujące się na systemach komputerowych.

Każdy specjalista zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności z należytą starannością. W przypadku popełnienia błędu, pacjent ma prawo do wniesienia skargi i ubiegania się o odszkodowanie. W takim postępowaniu pacjent musi wykazać, że istnieje związek między poniesieniem strat, a zachowaniem lekarza. Pacjent ma prawo odwołać się do odpowiedniego organu jeśli jego prawa nie są przestrzegane.


Galeria zdjęć