Prawa pacjenta Chorwacja


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa pacjenta Chorwacja

Od 1 lipca 2013 roku Chorwacja podlega przepisom Unii Europejskiej o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przystąpieniem tego państwa do struktur Unii Europejskiej. Z tego powodu pacjenci mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, opiekę lekarzy specjalistów i szpitalną, leczenie dentystyczne i zaopatrzenie ortopedyczne oraz leki z listy HZZO Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje.

W zakresie EKUZ obcokrajowcom przysługują świadczenia medyczne niezbędne z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku.

Podmioty udzielające pomocy w ramach publicznego systemu są oznaczone stosownym logo HZZO – Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego. Korzystanie z leczenia szpitalnego i lekarzy specjalistów jest możliwe po uzyskania skierowania od lekarza podstawowej opieki. Pacjencie, którzy nie wykupili dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego muszą ponieść częściową odpłatność za udzielone świadczenia.

Obowiązek ten nie dotyczy dzieci. Osoby ubezpieczone, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do pokrycia 20 % wartości kosztów leczenia. Jednakże wartość minimalna współpłacenia nie może być niższa niż odsetek podstawy budżetowej, który wynosi 3.326 kun chorwackich.

Dla przykładu ubezpieczony jest obowiązany zapłacić 10 kun za świadczenia udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa oraz dentystę. Maksymalna wysokość współpłacenia nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej bądź 2.000 kun, np. w przypadku leczenia szpitalnego. Jeżeli pacjent korzysta z leczenia w placówce nie posiadającej umowy z HZZO, poniesie pełne koszty i nie podlegają one zwrotowi.

Ponadto pacjenci maja prawo do bezpłatnego transportu medycznego w razie nagłego wypadku, jak też w innych wypadkach, ale decyzja zależy od lekarza udzielającego pomocy medycznej.

Pacjenci z zagranicy muszą pamiętać, że karta EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących w Chorwacji dopłat pacjenta za świadczenia medyczne. Dlatego aby uniknąć obciążenia tym kosztami należy wykupić dodatkowe, prywatne ubezpieczenie.

W przypadku poniesienia kosztów leczenia zwrot kosztów można uzyskać po powrocie do Polski, składając stosowny wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ. W tym celu należy przedstawić oryginały rachunków, recept oraz dowody zapłaty.

Wszelkie informacje można uzyskać w regionalnych oddziałach Chorwackiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź w chorwackiej instytucji łącznikowej, którą jest Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego – Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO) Margaretska 3 – 10 000 Zagrzeb. Prywatna wizyta u lekarza to koszt około 20 – 30 euro. Pobyt w szpitalu to wydatek około 50 euro za dzień, nie licząc ewentualnych zabiegów i leków. Numery alarmowe w Chorwacji: Policja -192 Pogotowie ratunkowe – 194 Straż pożarna – 193 Pomoc drogowa – 1987

Galeria zdjęć