Prawa Pacjenta Szwecja


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa Pacjenta Szwecja

Szwecja nie posiada żadnych szczególnych praw regulowanych ustawowo. Jednakże prawa pacjenta są promowane w różny sposób. Federacja Rady Hrabstw wydała Kartę zawierającą kilka zasad promowania praw pacjenta w oparciu o umowy między Radami a państwem oraz prawodawstwo.


Pacjent posiada prawo wyrażenia zgody na podjęcie się leczenia lub opieki, toteż wszelkie metody interwencji medycznej nie wchodzą w grę bez jego zdania. Służba zdrowia winna pracować w sposób spełniający wymagania właściwej opieki medycznej z poszanowaniem pacjenta.

Jeśli pacjent nie wyraża zgody na podjęcie pewnych metod leczenia należy od nich odstąpić. Odnosi się to również do Tatich metod jak na przykład transfuzja krwi czy przeszczep organów. Jednakże w przypadku braku przytomności pacjenta zbierane są specjalne obrady dla podjęcia właściwej decyzji. Osoba odpowiedzialna za opiekę musi upewnić się, że pacjent otrzymuje informacje na temat stanu choroby oraz metod leczenia.

Jeśli pacjent nie chce znać całej prawdy, informacja nie będzie mu dostarczona. Alternatywne metody leczenia związane być mogą z kosztami, które podlegają ocenie lekarza gdyż ponosi je system opieki zdrowotnej. Jeśli pierwszy lekarz wydał pewną opinię, pacjent ma prawo zwrócić się do innego lekarza, ale tylko wtedy jeżeli jest to sytuacja mogąca zagrozić jego życiu bądź zdrowiu. Ma on prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia.

Podstawową zasadą w opiece medycznej jest tajemnica zawodowa. Informacje mogą być ujawnione tylko przez pacjenta albo przez osobę blisko z nim związaną. Informacje tego typu są poufne i mówi o tym wyraźnie prawo. Ma to zapewnić ochronę osobistych interesów pacjenta. W przypadku popełnienia błędu przez lekarza, pacjent ma prawo zwrócić się do Komitetu doradczego, który doradzi w jaki sposób poradzić sobie z problemem.

Pewne przypadki mieszczą się w graniczy błędu tego zawodu medycznego, dlatego też czasami jest trudno pacjentom uzyskać odszkodowanie. Mogą jednak uzyskać je w ramach ubezpieczenia. Odszkodowanie przyznawane jest, jeśli w czasie badania lub leczenia można było uniknąć szkody, która w rezultacie spowodowała uraz.

Ma to również związek z błędnymi diagnozami oraz źle funkcjonującym sprzętem medycznym. Rekompensaty udziela się także gdy wina leży po stronie instytucji farmaceutycznych lub gdy pacjent został zakażony w wyniku przenoszenia pewnych substancji w niewłaściwy sposób.

Galeria zdjęć