Prawa pacjenta Malta


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa pacjenta Malta

Publiczny system opieki zdrowotnej na Malcie jest finansowany z podatków i ubezpieczeń społecznych. System ten jest rozbudowany i jest na bardzo wysokim poziomie. System opieki zdrowotnej jest dostępny w regionalnych centrach zdrowia i dwóch powszechnych szpitalach.


Do tego działa też sieć specjalistycznych klinik oraz szpitale prywatne. Publiczna opieka zdrowotna jest bezpłatna. Rząd Malty nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za leczenie lub opiekę obywateli Unii Europejskiej w prywatnych szpitalach lub ośrodkach zdrowia. System opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym zapewnia swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wolny wybór świadczeniodawców.

Zasady jakie wchodzą w jego skład określają obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uzyskujących dochody. Zapewnione jest równe traktowanie obywateli orz solidarność społeczna. Za osoby, które nie uzyskują przychodów budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osobom przewlekle chorym oraz ubezpieczonym z niskim dochodem przysługują bezpłatne leki.

Przebywając na Malcie należy mieć przy sobie formularz E111. Uprawnia on do uzyskania koniecznych świadczeń zdrowotnych na terenie kraju. Posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na Malcie można korzystać z leczenia u lekarzy publicznych i w ośrodkach zdrowia.

Większość dentystów w tym kraju wykonuje zawód prywatnie. Jednakże w sytuacji poważnej, usługi medyczne mogą być świadczone osobie bezpłatnie. Koszty poniesione na prywatną opiekę zdrowotną nie podlegają zwrotowi. Natomiast leczenie szpitalne jest bezpłatne.

Galeria zdjęć