Prawa pacjenta Niemcy


Prawa Pacjenta: Anglia, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowenia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Prawa pacjenta Niemcy

Niemiecka służba zdrowia należy do zapewniających najlepszą opiekę medyczną na świecie jednakże w Niemczech nie ma jednego aktu regulującego sytuację prawną pacjentów. Na terenie całego kraju obowiązuje ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne, od którego zależy charakter otrzymywanych usług. Pracobiorców ubezpieczają kasy chorych, które dzielą się na branżowe, cechowe lub zakładowe.


System ubezpieczenia socjalnego umożliwia pomoc finansowa w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, wypadku, starości czy trwałego inwalidztwa. W Niemczech, osoby bezrobotne, które utrzymują się ze środków socjalnych za opiekę lekarską nie płacą nic.

Dotyczy to również studentów otrzymujących studencką zapomogę. Osoby zarabiające poniżej 900 euro miesięcznie płacą jedynie za leczenie szpitalne oraz ortodoncję. Aby uniknąć dodatkowych dopłat osoby takie posiadają specjalny dokument od swojej kasy chorych, który przedkładają w aptekach. Osoby poniżej osiemnastego roku życia od wszelkich opłat są zwolnione. Jedyne opłaty uiszczane są w pracach protetycznych.

Za usługi stomatologiczno-protetyczne, ortopedyczne, optyczne, leki i opatrunki każdy pacjent dopłaca sam. Obecnie w Niemczech przeprowadzane są reformy służby zdrowia w celu lepszego zapobiegania przypadkom błędów lekarskich. Pacjenci w Niemczech mogą ubiegać się o odszkodowanie i najczęściej je otrzymują. Postępowanie przed komisją jest bezpłatne. Czas trwania procesu to około rok.

Komisja rozjemcza, składająca się z lekarzy i prawników może orzec wypłacenie pacjentowi odszkodowania przez ubezpieczyciela, u którego ubezpieczony jest lekarz. Ostatnio również wyraźnie określono prawa pacjenta w sprawie eutanazji. Osoby dorosłe mają możliwość wydania pisemnych dyspozycji o tym czy i jak mają być leczone w sytuacji gdy nie będą mogły ze względu na chorobę wyrazić swojej woli.

Jest to decyzja rozstrzygająca kwestię utrzymania przy życiu czy poddania pacjenta eutanazji. W aktualnym prawodawstwie realizowane są takie cele polityki zdrowotnej jak prawo nienaruszalności osobistej, prawo do życia czy nieograniczony dostęp do ochrony zdrowia. System solidarnie finansuje według możliwości ekonomicznych ubezpieczonego

Galeria zdjęć