Prawa pacjenta Irlandia


W Irlandii Północnej każdy ma prawo do bezpłatnego leczenia, czy mieszka w Irlandii Północnej, czy też jest tu tylko przejazdem. Płatne jest tylko leczenie w nagłych przypadkach lub specjalistyczne zabiegi.

Prawa pacjenta Irlandia

W Irlandii Północnej każdy ma prawo do bezpłatnego leczenia, czy mieszka w Irlandii Północnej, czy też jest tu tylko przejazdem. Płatne jest tylko leczenie w nagłych przypadkach lub specjalistyczne zabiegi.


Prawo to dotyczy również imigrantów, osób starających się o status uchodźcy czy studentów. Pacjent niezadowolony z opieki medycznej może skontaktować się ze specjalistą ds. skarg w placówce lub złożyć zażalenie na piśmie. W Irlandii Północnej istnieje ponad 350 przychodni. Każdy pacjent ma prawo zgłosić się do lekarza rodzinnego, który mu przysługuje, ma prawo zmienić przychodnię, jak również leczyć się u lekarza tej samej płci.

Każdy pacjent posiada prawo do opieki medycznej w nagłych przypadkach, wraz z natychmiastowym dopuszczeniem do szpitala. Jeśli dany szpital nie spełnia oczekiwań w zakresie metod leczenia, pacjent ma prawo do przeniesienia do takiego, który je spełnia. Pacjent ma prawo do widzeń z rodziną i przyjaciółmi przebywając w szpitalu. Pacjenci powinni być traktowani z szacunkiem niezależnie od wyznania i poglądów.

W grę wchodzi również poszanowanie prywatności oraz prawo do informacji o stanie zdrowia, o postępach w leczeniu oraz rokowaniach i metodach leczenia. Pacjent może również skorzystać z alternatywnych metod leczenia. Pacjent ma prawo do świadomej zgody na oferowane mu świadczenia medyczne. Może on zażądać obecności osoby lub osób, podczas wyrażania zgody na leczenie.

Dokumentacja medyczna zawierająca informacje o zdrowiu pacjenta jest poufna i dostępna dla samego pacjenta. Pacjent może odmówić badań eksperymentalnych, nowych metod, jak również może się wypisać ze szpitala.

Galeria zdjęć