Prawa pacjenta Bułgaria


Bułgarska Opieka Zdrowotna z powodu niskiego finansowania w latach poprzednich znajdowała się na dość niskim poziomie. Lekarze dysponowali przestarzałym sprzętem a pacjenci nie mogli liczyć na opiekę zdrowotną na właściwym poziomie.

Prawa pacjenta Bułgaria

Bułgarska Opieka Zdrowotna z powodu niskiego finansowania w latach poprzednich znajdowała się na dość niskim poziomie. Lekarze dysponowali przestarzałym sprzętem a pacjenci nie mogli liczyć na opiekę zdrowotną na właściwym poziomie.

System opieki zdrowotnej został zdecentralizowany, a większość pacjentów korzystała ze świadczeń lekarzy prywatnych. W roku 2000 powstał system ubezpieczeń w zakresie opieki ambulatoryjnej, w tym Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (NHIF). Fundusz ten ustala obowiązkowe składki oparte na podatku od wynagrodzenia.

Narodowa Strategia Zdrowia została wprowadzona w roku 2001. Na strategię tą składa się wiele kluczowych celów, takich jak na przykład: poprawę stanu zdrowia kobiet w ciąży, noworodków i dzieci, młodzieży i ludzi młodych, poprawę stanu zdrowia osób z grup ryzyka oraz zagrożonych czynnikami związanymi z ubóstwem, jak również rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Obecnie w Bułgarii rozpatrywany jest narodowy plan walki z rakiem. Głównymi wyzwaniami tego planu jest umożliwienie dostępności leków oraz skuteczna komunikacja lekarzy z pacjentami. Bułgarska Konstytucja zapewnia obywatelom prawo do zdrowych warunków pracy oraz świadczeń opieki medycznej finansowanych z budżetu państwa.

Udając się do Bułgarii należy korzystać z opieki zdrowotnej świadczonej przez placówki i lekarzy, posiadających umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na wizytę lekarską u specjalisty można się udać tylko ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu.

Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza specjalisty czy stomatologa jest płatna i wynosi 1 procent od najniższego narodowego wynagrodzenia.

Każda placówka uiszcza opłatę za badania u lekarza specjalisty, jeśli pacjent nie posiada skierowania, a zostały one zrobione tylko na jego życzenie. Ceny ustalane są przez dane placówki medyczne. Niektóre leki są w pełni refundowane przez NFUZ. Jeśli osobie przebywającej w Bułgarii zdarzy się wypadek w górach, wtedy pierwsza pomoc i transport medyczny z miejsca wypadku opłaca poszkodowany.

Pacjent leczący się w Bułgarii i obciążony kosztami leczenia w placówce posiadającej umowę z NFUZ może liczyć na zwrot kosztów po powrocie do Polski. W tym celu powinien złożyć wniosek do właściwego oddziału NFZ o zwrot kosztów.

Krajowe programy pozwalają by z budżetu państwa była finansowana opieka medyczna dla mniejszości narodowych, osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych na AIDS/HIV, raka, gruźlicę. Finansowane są również usługi medyczne dla nieubezpieczonych.

Galeria zdjęć