Prawa pacjenta Anglia


W Wielkiej Brytanii obowiązuje Karta Praw Pacjenta, która została opracowana przez rząd. Całe społeczeństwo jest ubezpieczone i ma zagwarantowany równy i bezpłatny dostęp do świadczeń.

Prawa pacjenta Anglia

W Wielkiej Brytanii obowiązuje Karta Praw Pacjenta, która została opracowana przez rząd. Całe społeczeństwo jest ubezpieczone i ma zagwarantowany równy i bezpłatny dostęp do świadczeń. Pracownikom odprowadzane są z pensji składki na ubezpieczenie zdrowotne (National Insurance) co umożliwia bezpłatne leczenie szpitalne i opiekę lekarską. Pacjent ma prawo otrzymać opiekę zdrowotną w oparciu o swoje potrzeby kliniczne.


Pacjent w Anglii ma prawo do wyboru tego czy chce wziąć udział w badaniu medycznym lub medycznym szkoleniu pacjentów. Karta Praw Pacjenta uprawnia do poszanowania prywatności pacjenta, jego godności, przekonań religijnych i kulturowych w każdym czasie i miejscu. Dotyczy to na przykład wydawanych posiłków. Pacjenci mają prawo do wszelkich proponowanych metod leczenia łącznie z metodami alternatywnymi.

Mają również dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej ich stanu zdrowia.flaga_en Osoby powyżej 60 roku życia, dzieci poniżej 16 roku życia, uczniowie do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży leki na receptę pozyskują bezpłatnie. Za usługi stomatologiczne płaci się w większości z własnej kieszeni, gdyż najwięcej jest gabinetów prywatnych. System finansowania opieki zdrowotnej w Anglii jest budżetowy. Między szpitalami, gabinetami lekarzy ogólnych i prywatnymi kompaniami ubezpieczeniowymi, a szpitalami państwowymi, prywatnymi i hospicjami podpisane są kontrakty (DHA – District health authorities).

Pacjent powinien spodziewać się właściwej opieki w środowisku czystym i bezpiecznym. Jego rzeczy osobiste powinny być przechowywane w sposób bezpieczny. Można oczekiwać od szpitala jasnego wytłumaczenia jak składać skargi i opinie dotyczące pobytu. Skargi można kierować do dyrektora naczelnego szpitala. Pacjent może oczekiwać pełnej i szybkiej pisemnej odpowiedzi. Jeśli pacjent nie jest zadowolony może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który działa niezależnie od Narodowej Służby Zdrowia. Jeśli osoba potrzebuje wizyty lekarza w domu, może spodziewać się wizyty w dogodnym czasie.

Wizyta specjalisty jak i pielęgniarki zdrowia psychicznego czy położnej można oczekiwać w przeciągu od 2 do 4 godzin jeśli sprawa okaże się pilna. W innych przypadkach obowiązuje okres oczekiwania 48 godzinny.

Po urodzeniu się dziecka, lekarz prowadzący może odwiedzić pacjentkę między 10 a 14 dniem od urodzenia.

Galeria zdjęć