Prawa pacjenta Grecja


W Grecji, tak jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Karta Praw Pacjenta. Poza tym Grecja posiada własne normy dotyczące opieki medycznej na terenie kraju. W Grecji nie występują żadne szczególne choroby, które wymagały by dodatkowych szczepień.

Prawa pacjenta Grecja

W Grecji, tak jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Karta Praw Pacjenta. Poza tym Grecja posiada własne normy dotyczące opieki medycznej na terenie kraju. W Grecji nie występują żadne szczególne choroby, które wymagały by dodatkowych szczepień.


W Grecji jest zabronione tworzenie środków na ból głowy. Jeśli ktoś używa specjalistycznych leków, powinien mieć na to zaświadczenie lekarskie. Greckie szpitale publiczne są dobrze wyposażone. W Grecji konieczne jest ubezpieczenie. Szpitale zazwyczaj są przepełnione, dlatego można skorzystać ze szpitali prywatnych, które jednak są bardziej kosztowne.

IKA jest największą Organizacją Ubezpieczeń Społecznych w Grecji. Obejmuje ona 5 530 000 zatrudnionych i pracowników. Ubezpieczenie zabezpiecza pracowników i pozwala im na swobodne korzystanie z opieki medycznej i świadczeń. Ubezpieczeni członkowie płacą za leki 25% ich ceny.

W Grecji istnieją gałęzie opieki zdrowotnej różnych funduszy ubezpieczeniowych współistniejące z Narodowym Systemem Zdrowotnym. Dzięki temu, opieka zdrowotna w całej Grecji jest bezpłatna dla jej mieszkańców. Apteki w Grecji oznaczone są „zielonym krzyżem”. Leki w aptekach dzieli się na dwie kategorie, bez recepty i na receptę. Opieka medyczna obejmuje również leczenie w domu.

Ten rodzaj leczenia umożliwia rozładowanie szpitali oraz zmniejszenie kosztów opieki szpitalnej. Usługi te są świadczone głównie przez pielęgniarki.

Grecka Organizacja Leków jest jednostką powołaną do życia w roku 1983, czyli w tym samym w którym powstał System Opieki Zdrowotnej w Grecji. Organizacja ds. leków ma za zadanie zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do produktów leczniczych, środków spożywczych, w tym specjalnego przeznaczenia oraz biocydów.

Organizacja Ubezpieczenia Samo-zatrudnionych zapewnie greckim pacjentom odpowiednią opiekę zdrowotną w celu zapobiegania chorobom oraz diagnostyki i leczenia przez lekarzy specjalistów. Greccy rolnicy otoczeni są opieką Organizacji Ubezpieczeniowej Rolników (OGA). Fundusz ten gwarantuje im szeroki zakres zabezpieczenia społecznego, dostępu do opieki medycznej, emerytury, leczenia farmakologicznego, świadczeń dla rodzin wielodzietnych oraz program turystyki socjalnej.

W Grecji działają organizacje pomocy społecznej dla osób uzależnionych, centra reintegracji społecznej i pomocy rodzinnej. Centrum Terapeutyczne dla Osób Uzależnionych (KETHEA) jest jedną z takich organizacji. Centrum to zapewnia pełen zakres usług dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Galeria zdjęć