Prawa pacjenta w Rumunii


Osoby zamierzające wyjechać do Rumunii podczas urlopu lub w innych celach powinny pamiętać o bezpieczeństwie. Rzadko który turysta pamięta o szczepieniach, tymczasem w niektórych regionach Europy występuje zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre choroby. Wyjeżdżającym do Rumunii zaleca się wykonanie szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, przeciwko durowi brzusznemu, a także przeciwno tężcowi i wściekliźnie.

Prawa pacjenta w Rumunii

Osoby zamierzające wyjechać do Rumunii podczas urlopu lub w innych celach powinny pamiętać o bezpieczeństwie. Rzadko który turysta pamięta o szczepieniach, tymczasem w niektórych regionach Europy występuje zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre choroby. Wyjeżdżającym do Rumunii zaleca się wykonanie szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, przeciwko durowi brzusznemu, a także przeciwko tężcowi i wściekliźnie.


Wszyscy korzystający z opieki zdrowotnej w ramach NFZ w Polsce mogą na terenie Rumunii korzystać ze standardowej opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia. W tym celu przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie tzw. karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego). Jest to dokument pozwalający korzystać z podstawowych usług medycznych oferowanych przez państwową publiczną służbę zdrowia w Rumunii. Posiadacz takiej karty może korzystać z opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy, którzy posiadają umowy z rumuńską kasą chorych.

Zatem przed wizyta u lekarza pacjent powinien przedstawić kartę EKUZ i wówczas wizyta u lekarza ogólnego jest bezpłatna. Natomiast do lekarza specjalisty lub na badania specjalistyczne trzeba zgłaszać się ze skierowaniem, ale część badań jest płatnych dodatkowo. Kobiety w ciąży korzystają z usług zdrowotnych bezpłatnie. Ponadto w Rumunii obowiązują dopłaty do świadczeń stomatologicznych w wysokości 60 % ceny świadczenia, które ponosi pacjent.

Dzieci i osoby do 18 roku życia korzystają z usług stomatologicznych bezpłatnie. Leczenie w szpitalu jest możliwe po otrzymaniu skierowania od właściwego lekarza. W nagłych wypadkach skierowanie nie jest konieczne, jednakże pacjent musi przedstawić ważną kartę EKUZ. Recepty na leki refundowane może wystawić każdy lekarz, a odpłatność na leki może wynieść 0 %, 10 % lub 50 %. Zwrotu kosztów za leki można się domagać po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Należy złożyć stosowny wniosek dołączając dowody zakupu i oryginały rachunków.

W Rumunii, podobnie jak w Polsce funkcjonuje wiele prywatnych gabinetów lekarskich, jednakże w przypadku korzystania z nich nie można żądać zwrotu poniesionych kosztów leczenia od NFZ. Przed wyjazdem zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Takie ubezpieczenie może zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za inne świadczenia medyczne.

Analitycy obserwują od kilku lat dynamiczny wzrost wydatków na prywatną służbę zdrowia w Rumunii. Może to świadczyć o niezadowoleniu pacjentów i trudnościach z jakimi boryka się państwowa służba zdrowia. Chociaż obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa niemal w całości leczenie w państwowych placówkach mieszkańcy Rumunii narzekają na brak dostępności do zaawansowanych metod leczenia. Prywatne przychodnie, kliniki i szpitale są bardziej konkurencyjne w stosunku do placówek państwowych, ponadto zatrudniają najlepszych specjalistów.


Galeria zdjęć