Prawa pacjenta Francja


Prawa pacjenta we Francji zostały zatwierdzone Ustawą z 4 marce 2002 roku nr 2002-303 przez francuski parlament.

Prawa pacjenta Francja

Prawa pacjenta we Francji zostały zatwierdzone Ustawą z 4 marce 2002 roku nr 2002-303 przez francuski parlament. Ustawa daje pacjentom więcej prawa głosu w systemie opieki zdrowotnej, kładąc nacisk na indywidualne prawa pacjenta. Kolejnym celem ustawy jest poprawienie jakości opieki i rozwoju kształcenia ustawicznego dla pracowników medycznych, jak również ochrona przed ryzykiem związanym z procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

Pacjent posiada prawo do wyrażenia świadomej zgody. Kodeks cywilny uznaje poszanowanie pacjenta jako ciała nietykalnego, bez naruszania jego integralności. Pacjent musi być informowany o stanie jego zdrowia, metodach leczenia, rokowaniach, ryzyku i zagrożeniach oraz możliwych alternatywach. Na żądanie pacjenta służby zdrowia publicznego i prywatnego musza przekazać mu informacje dotyczące kosztów działań, których będzie potrzebował.

Pacjent może wycofać swoją decyzję w dowolnym momencie. Forma decyzji odmownej nie jest w żadnym rozporządzeniu wykazana. Jeśli w sytuacji ratowania życia lekarz dostaje decyzję odmowną, wtedy powinien zrobić wszystko by przekonać pacjenta do przyjęcia koniecznej opieki. Każda taka decyzja będzie zapisana w aktach medycznych pacjenta. Pacjent ma prawo otrzymać od pracownika służby zdrowia wszystkie istotne informacje, niezbędne do oceny jego stanu zdrowia wraz z jego prognozami.


Pacjent posiada prawo do rezygnacji z informacji, jeśli taka informacja mogła by źle wpłynąć na jego stan psychiczny lub wyrządzić mu jakieś szkody. Ustawa daje pacjentom prawo do ich dokumentacji medycznej. W obecności lekarza pacjent może zobaczyć swoje akta medyczne. Lekarz jest zobowiązany do trzymania danych jeśli mogą one spowodować poważne zagrożenie dla pacjenta. Uzyskanie dostępu do akt medycznych jest bezpłatne. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania jego prywatności i prawo do zachowania tajemnicy danych związanych z jego osobą.

Dane poufne muszą być zachowywane w formie elektronicznej, jak również ich przekazywanie. Sprawy związane z prawem do wniesienia skargi oraz odszkodowania reguluje Komisja ds. stosunków pomiędzy użytkownikami a dostawcami opieki zdrowotnej. Komisja ocena poprawność świadczonych usług oraz przestrzeganie praw pacjentów. W przypadkach takich jak zakażenia w szpitalu, we Francji nie ma odpowiedzialności w każdym przypadku. Z tego samego tytułu nie wypłaca się również rekompensat.

Galeria zdjęć