Prawa Pacjenta w Finlandii chronione są przez szereg ustaw. Ustawa o Statusie i Prawach Pacjentów jest pierwszym na świecie aktem praw, mówiącym o prawie do informacji, samostanowienia, zachowania dokumentacji pacjenta i inne. Pacjent w Finlandii ma prawo do leczenia i jeśli odmawia leczenia w danym ośrodku, wtedy musi znaleźć się pod opieką innej jednostki jak tylko jest to możliwe.Pacjent powinien być informowany o stanie jego zdrowia, wiedzieć jaki jest zakres leczenia i jakie mogą być jego skutki. Powinien być on również powiadomiony o ryzyku leczenia oraz o metodach alternatywnych, które mogą być wykorzystane. Informacja dotycząca zdrowia pacjenta nie powinna być udostępniana osobom trzecim. Pacjent ma dostęp do dokumentacji, w której zostały zebrane informacje na temat jego zdrowia.

Dokumenty te mogą być udostępniane osobom trzecim za zgodą samego pacjenta. Pacjent może również wyrazić zgodę, aby informacje dotyczące jego stanu zdrowia były wykorzystywane do celów naukowych, opracowań statystycznych i planów lub badań. Traktowanie pacjentów w placówkach medycznych nie powinno naruszać ich godności i prywatności.

Tożsamość pacjenta oraz jego stan zdrowia są elementami, o których wyłącznie rodzina może być powiadomiona. Pacjent ma prawo do uzyskania odszkodowania za nieprzewidziane szkody, które powstały w wyniku leczenia lub diagnostyki. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, pomoc musi być mu udzielona nawet wtedy gdy nie wiadomo jaka jest wola pacjenta.

Pacjent może podjąć decyzję świadomie, czy pragnie dalszego leczenia czy nie. Decyzja taka będzie respektowana. Tylko w przypadkach niejasnych decyzja pacjenta może być poddana dyskusji z jego rodziną. System opieki w Finlandii ma charakter zdecentralizowany.

Finansowany jest on ze środków publicznych, natomiast obok działa również prywatny system opieki. Różnego rodzaju sektory systemu zdrowotnego połączone są oprogramowaniem open source, umożliwiającym uzyskanie dostępu do danych komputerowych pacjenta. Pacjenci korzystający z prywatnego sektora opieki zazwyczaj poszukują fizjoterapii, opieki stomatologicznej, lub służb medycyny pracy.

Finlandia posiada sieć pięciu placówek uniwersyteckich, które podnoszą poziom lecznictwa. Według sondażów, jakość systemu opieki medycznej w Finlandii jest dobra, natomiast wydatki fińskiej opieki zdrowotnej są niskie. Wyjeżdżając do Finlandii należy szukać pomocy medycznej w gminnych ośrodkach opieki zdrowotnej.

Za wyjątkiem nagłych wypadków leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza ogólnego. Pobyt w szpitalu jest płatny. Leki w aptekach są refundowane, jednakże przy zakupie uiszczamy pełną opłatę, od której później uzyskujemy zwrot części kosztów. Zwrot kosztów leczenia w Finlandii jest możliwy ale dopiero po złożeniu do urzędu gminy wniosku i wymaganych dokumentów.